Přihlášení

30.10.2007 CVIČENÍ IZS BISKUPICE

Velké cvičení při záchraně zavalených osob v cihelně u Biskupic

071030-17

při společné akci cvičili hasiči, zdravotníci a kynologové

Dne 30.10.2007 v 09:00 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému v Biskupicích.

Námětem cvičení byla záchrana zavalených osob ve staré cihelně. Při rozebírání konstrukce střechy a nosných prvků zdí došlo ke zřícení stavby, a tím k zavalení 4 osob. Všechny zavalené osoby se nacházeli uvnitř objektu, ale každá v jiném prostoru. Na místě zůstal další jejich šokovaný kamarád, který se snažil zavaleným pomoci, ale to se nedařilo. Mobilním telefonem oznámil událost na tísňovou linku.

 

Na místo postupně vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma zásahovými vozy a speciální lezeckou skupinou, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Biskupic a Luhačovic. Operační důstojník vyslal na místo také dvě skupiny kynologů ze Zlína a Brna. O události byla informována zdravotnická záchranná služba.

Cílem tohoto speciálního cvičení bylo prohloubit schopnosti velitelů a vedoucích složek IZS při společném řízení a koordinaci sil u specifického zásahu a záchrany zavalených osob. Důležité bylo také seznámení cvičících s problematikou sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů.

Velitel zásahu rozdělil úkoly následovně:

profesionální hasiči:

- provádí záchranné a likvidační práce v místě zřícení budovy, zajištění transportu a předání zraněných osob

dobrovolní hasiči:

- vymezení prostoru, zabránění vniknutí nežádoucích osob

kynologové:

- vyhledávání osob za pomocí speciálně cvičených psů

zdravotníci:

- převzetí a poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám

Při samotném cvičení museli záchranáři nejen vyhledat zavalené osoby na těžko přístupných místech, ale museli dobře zvládnout i jejich samotnou záchranu. Pohyb po polozřícených stavebních částech cihelny nebyl nijak jednoduchý a hasiči museli řešit celou řadu překážek a problémů.

Cvičení se zúčastnila také psycholožka HZS Zlínského kraje, která zraněným a zavaleným poskytovala svou odbornou pomoc. Zraněné figuranty velmi ochotně a věrohodně ztvárnili posluchači Vyšší odborné zdravotnické školy Zlín, kteří studují na záchranáře. Právě pro ně bylo cvičení mimořádně zajímavé, protože se mohli přiblížit nejen atraktivní akci, ale nahlédnout také do práce psychologa záchranářů. Sami si také osobně vyzkoušeli opačnou stranu svého budoucího povolání, tedy zachraňovanou osobu.

Více na http://www.hzszlk.eu/aktuality7/0710/334.htm