Přihlášení

Historie sboru

Vznik sboru 1935

Biskupický sbor dobrovolných hasičů zakládalo 54 členů,kteří po požáru stodoly p.Charváta dne 6.11.1935 sešli v hostinci u Hrošů na valné hromadě a požádaly náměstka starosty Hynka Oksnera o založení hasičského sboru.Schůze se konala za přítomnosti delegace hasičské župy Uherskobrodské bratra Martince z Pozlovic a župního vzdělavatele Fr.Kořínka z Ludkovic.

Na této schůzi se do sboru přihlásilo 54 občanů.Za starostu byl zvolen pan Hynek Oksner,majitel cihelny,který funkci přijal.

1936 - 1945

Na valné hromadě 14.března 1936 se starosta sboru Hynek Oksner se vzdává své funkce a novým starostou se stal Fr. Vítek.Na schůzi výboru 2.dubna 1936 dává náčelník sboru Konečný hlasovat o nákupu starší ruční stříkačky z Hulína za cenu 400 Kč.Uvedený nákup v hlasování neprošel a byl podán návrh na zakoupení stříkačky nové.Tato byla dne 20.června 1936 zakoupena u firmy Jaroslav Chotěboř Brno za 24 720 Kč.Na tuto stříkačku se konaly sbírky nejen v Biskupicích, ale i v okolí.První sbírka se uskutečnila 23.srpna 1936 při svěcení stříkačky a vynesla 4 637 Kč