Přihlášení

1.8.2009 Taktické cvičení Biskupice

Dne 1. srpna 2009 proběhlo v Biskupicích námětové cvičení 13. okrsku.

Cílem cvičení bylo dopravit vodu na 1,2km vzdálené místo.

 

V 18:40 byl vyhlášen poplach. Byly povolány tyto jednotky Biskupice (JPO V), Kladná-Žilín(JPO V), Řetechov (JPO V), Pradliska (JPO V), Ludkovice (JPO V), Políchno (JPO V), Luhačovice (JPO II), Pozlovice (JPO III), Podhradí (JPO V). Jednotky Luhačovice a Pozlovice NEDORAZILY, proto povolal velitel cvičení posilující jednotky Kaňovice (JPO V) a Hřivinův Újezd (JPO V).

 

TC dopadlo vůči všem nepřiznivým vlivům uspěšně a požár se podařilo zlikvidovat.

Všem zúčastněným jednotkám děkujeme.

Výsvětlivky zkratek JPO:

a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele

JPO I - zřizovatel stát, kraj jednotka HZS
s územní působností zpravidla do 20 min. jízdy z místa dislokace na místo události
JPO II - zřizovatel obec jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání
s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy z místa dislokace na místo události
JPO III - zřizovatel obec jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně
s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy z místa dislokace na místo události

b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele

JPO IV - zřizovatel podnik jednotka HZS podniku
JPO V - zřizovatel obec jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně
JPO VI - zřizovatel podnik jednotka SDH podniku

JPO - jednotka požární ochrany
HZS - hasičský záchranný sbor
JSDH obce, podniku - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku
CPS - centrální požární stanice
PS - požární stanice