Přihlášení

Aktuality

Pálení klestí ve Zlínském kraji lze hlásit i elektronicky

HZS Zlínského kraje spustil na svých internetových stránkách novou aplikaci, která umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu po internetu. Hasiči pálení nepovolují, evidence však operačnímu středisku slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár.

 

paleni.hzszlk.eu

 

Hlášení o pálení klestí je připraveno tak, že uživatel vyplňuje do políček formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části je nutné upřesnit místo podle mapy. Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost. Odesláním vyplněného formuláře je pálení odpadu zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Všechny zadané údaje se zobrazí v počítači operačního důstojníka.

 

Nová aplikace na stránkách www.hzszlk.eu by měla usnadnit a zdokonalit evidenci pálení klestí a snížit počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení ušetří čas i obsluze operačního střediska, protože v sezoně přijímají hasiči denně až několik desítek telefonátů o kontrolovaném pálení. V loňském roce hasiči v kraji zaznamenali 247 planých poplachů a z toho 48 zbytečných výjezdů požárních jednotek způsobilo nedostatečné, nepřesné nebo nenahlášené pálení klestu a dalších materiálů.

U zadaného pálení  nelze  prozatím pozměňovat  zadané údaje  (termíny počátku a ukončení pálení, kontaktní údaje). Aktuální změny u již zaevidovaného pálení je nutné oznámit na operační středisko hasičů telefonicky.

Ohlásit pálení klestí je stále možné i na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského kraje: 950 670 222

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, které slouží výhradně pro přímé pomoci postiženým.

Lidé velmi často pálí odpad a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla. Navíc se množí případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjedou k domnělému požáru. Pálení biologického odpadu zaznamenávají hasiči prakticky celý rok.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. HZS kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti pálení oznámit a přijmout opaření proti vzniku a šíření požáru může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit na operační a informační středisko příslušného HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Spalování hořlavých látek nelze také chápat jako řízené vypalování porostů. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství a mnohde jej i zakazují.

 

Z podkladů a internetových prezentací GŘ HZS ČR, HZS JMK a HZS KVY zpracoval Ing. Vít Rušar.